Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [217]

img_1788

217. Hai lần gãy xương

Lúc này, Hứa Tư Văn chơi một trận xinh đẹp, ai cũng không nhúng tay, y liền đem Chu gia quấy nhiễu đến long trời lở đất, Chu Thiên và Chu Địch triệt để cắt đứt quan hệ, Chu Thiên nói chuyện điện thoại xong, liền dẫn hai anh em Chu Quan Chu Quý vào quân doanh, chỗ kia không ai vào được, không có mệnh lệnh cũng không ra được. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [217]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [111]

img_1006

Chương 111

Bộ tộc Tống thị đã sớm suy tàn nhiều năm, chỉ riêng một phòng của Tống Khánh Tài, cũng chính là phụ thân của “Tống Hữu Xu” sống qua ngày giàu có và sung túc, cho nên thường thường có tộc nhân tìm tới cửa tìm kiếm cứu tế. Nhưng Tống Khánh Tài là một người lục thân không nhận, ngay cả nhi tử ruột của mình cũng không nuôi dưỡng, huống chi là chi thứ huyết thống cách xa vạn dặm, chỉ cần phân phó gia đinh lấy chổi đuổi người đi. Dần dà, thanh danh cay nghiệt của Tống Khánh Tài liền truyền ra ngoài, phóng mắt toàn tộc, lại không một ai mang lòng hảo cảm với ông ta. Cũng chính vì như thế, sau khi Tống Nhẫn Đông bị Thành vương trượng chết, tộc nhân không muốn đến phúng viếng, ngược lại bỏ đá xuống giếng, sôi nổi tiến đến chia cắt gia sản. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [111]”