Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [218]

img_1789

218. Mau tới ăn khoai tây lùi!

Tiêu Dũng nhìn có chút hả hê nói với Hứa Tư Văn, Chu Quân hai lần gãy xương kết quả vô cùng nghiêm trọng, nếu khôi phục không tốt, sẽ rơi vào cảnh tàn tật! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [218]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [112]

img_1050

Chương 112

Nếu sớm biết chủ tử chính là Thành vương mắc bệnh tim, cần thần y cứu trị, Hữu Xu quả quyết sẽ không rảnh rỗi mà ngồi chờ, nhất định đem thanh danh “hoạt tử nhân nhục bạch cốt*” của mình truyền ra. Nhưng mà hiện tại, dù cậu chủ động đưa lên cửa, nói mình thần dị như thế nào như thế nào, chủ tử cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chính cái gọi là “mua bán không thể vội vàng”, chỉ sợ người ta còn hoài nghi cậu rắp tâm bất lương, từ đó sinh lòng ác cảm. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [112]”