Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [219]

img_1790

219. Hái nấm gặp được sói, để lại đường lui

Quần lót tứ giác với áo lót ngắn, thêm áo lót dài tay và quần lót dài thật mỏng, áo cổ đứng dài tay màu xám đen bằng vải bạt với quần dài cùng chất liệu, vải dày ngay cả muỗi cũng không chích vào được! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [219]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [113]

img_1018

Chương 113

Chỉ cần vừa nghĩ tới chủ tử đến y quán Chu thị, ở cùng chỗ với Chu Diệu Âm cô nam quả nữ, thân thân mật mật, Hữu Xu liền chua đến không chịu được, muốn phái mấy tiểu quỷ đi qua xem xét. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [113]”