Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [48]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 48

Tên không tốt

Tháng tám vừa qua, tiến vào tháng chín, nắng gắt cuối thu hùng hổ biến thành gió thu lạnh run, nhiệt độ không khí thay đổi khiến rất nhiều người đều chưa kịp hoàn hồn, thì đã vào cuối thu. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [48]”