Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [115]

img_1844

Chương 115

Thành vương đem toàn bộ sách thuốc có thể tìm được đưa tới Nhân Tâm đường, đầy mười tám thùng, lúc này đang chất đống ở trước đường, vừa mới tới gần liền có thể ngửi thấy mùi thư hương nồng đậm. Hữu Xu thích nhất là đọc sách, lập tức mở cái thùng cao nhất, tìm ra mấy quyển lật xem, sau đó thất vọng. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [115]”