Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [223]

img_1794

223. Em hẳn phải biết cái gì?

“Cương tử? Cương tử!” Hứa Tư Văn đứng ở trên lầu tê tâm liệt phế gọi ông chủ Vũ. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [223]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [117]

img_1230

Chương 117

Hữu Xu đương nhiên biết xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi mình, vừa vào thành liền dùng phương pháp súc địa thành thốn, hai ba bước tới cửa Thành vương phủ. Những mật thám đó thật vất vả đợi được quỷ y, đang muốn tới gần, chỉ thấy bóng dáng cậu bỗng nhiên trở nên mờ mịt như sương, giống như tùy thời sẽ biến mất, lại tập trung nhìn vào, quả thực biến mất. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [117]”