Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [52]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 52

Trấn Vương Hương

Kỳ Yến và lão nhị bị đưa đến một căn phòng làm việc không lớn trong cục cảnh sát, chẳng qua cảnh sát đi theo hỏi chuyện lại nhiều thêm một người. Bởi vì vụ án này liên lụy tới án lớn là buôn bán nhân khẩu, bọn họ không thể không đối đãi thận trọng. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [52]”