Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [225]

225. Xem, thứ tốt

Người nhà họ Hứa vốn tưởng rằng Hứa Tư Văn sẽ chịu ảnh hưởng, chờ sau khi bọn họ nhìn thấy Hứa Tư Văn, liền cảm thấy mình lo xa rồi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [225]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [119]

Chương 119

Mọi người vô cùng lo lắng chạy đến Nhân Tâm đường, hai nữ tử và người nhà dưới sự dẫn dắt của Chu Diệu Âm rất nhanh vọt vào cánh cửa sơn son, người trước đó trúng độc có khả năng đã bị kinh hách, mềm nhũn ngã xuống, được người nhà ôm lên trên giường bệnh an trí. Quần áo sau lưng tráng hán đã bị mặt quỷ cắn đến rách tung toé, vả lại tiếng gào thét càng thêm chói tai, giống như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Trong ruột hắn quặn đau, hai chân như nhũn ra, vốn định bảo thê tử, nhi nữ đến nâng một chút, lại không ngờ bọn họ né tránh xa xa, trên mặt mang vẻ khiếp sợ. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [119]”