Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [120]

Chương 120

Khi nữ tử khiêu khích Hữu Xu, Thành vương đã thu được tin tức vội vàng tìm đến. Hắn từ nhỏ trúng chú thuật, hiện tại tuy có thế tâm phù hộ thể, lại phải nghỉ ngơi nhiều năm mới có thể dịu lại, cho nên nhìn vô cùng tái nhợt suy yếu, nhưng gương mặt tuấn mỹ vô trù lại đủ để bù lại khí lực không đủ. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [120]”