Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [5]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 5

Nghiêm Bách Tông lập tức nhìn về phía Kỳ Lương Tần, một người trong lúc vô tình đụng vào bạn, hay là có tâm muốn cọ bạn, khác biệt ở giữa thật sự rất rõ ràng. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [5]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [122]

Chương 122

Hữu Xu nâng con cóc rách nát trở lại nội đường, chỉ thấy Trương Quý đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Cậu tiến lên kéo cấm ngôn phù, mệnh lệnh, “Ngươi trông vương gia, ta đi một chút sẽ trở lại.” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [122]”