Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [57]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 57

Phản đồ

“Kỳ thật tôi không định không chào mà đi, ” hai tay Kỳ Yến ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, bộ dạng tiêu chuẩn nhận sai, “Lúc ấy quá muộn, tôi liền tính toán chờ qua buổi sáng lại điện thoại cho anh, nào biết bọn họ bên này yêu cầu, không thể liên hệ với bên ngoài.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [57]”