Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [124]

Chương 124

Tiếng kêu thảm thiết của thái hậu càng ngày càng thấp, hoàng đế vốn còn đang hỏi cái gì là “phu độc”, dần dần cũng mất tiếng. Trong sương mù đen đặc, có một tiếng bước chân trầm ổn mà lại thong thả quanh quẩn trong màng tai mọi người, lộp cộp lộp cộp, từ xa tới gần. Trong thời khắc khẩn cấp như thế, người đó lại giống như lững thững nơi sân vắng, đi băng băng tới tiền thính, dễ dàng đẩy ra cửa điện bị yêu lực cấm phong. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [124]”