Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [234]

234. Có người xông vào hang hổ 

Có lúc nói thật, người ngoài không nhất định tin tưởng, có lúc nói dối, cố tình bọn họ đều tán đồng lời mình nói, giống như lần này, vốn dĩ Vũ Khánh Cương thả tiếng gió ra ngoài là bắt cóc, kết quả người người đều tin là thật; nhưng mà sau đó lại có truyền thông suy đoán Trang Sĩ Nhã vì cái gì mà phản quốc, kết quả thảo luận nhiệt liệt nhiệt liệt, Trang Sĩ Nhã nổi danh! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [234]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [128]

Chương 128

Mang một cái quan tài thủy tinh đi đối với mấy sĩ binh này mà nói không phải là việc khó, nhưng vấn đề ở chỗ: nơi này không phải là khu mai táng, mà là một di tích viễn cổ. Bệ quan tài thủy tinh và tế đàn là từ một khối thủy tinh chỉnh thể đánh bóng thành, muốn mang nó đi, tất phải tách hai cái ra, từ đó tạo thành hư hỏng khó có thể tu bổ đối với di tích. Việc này trong pháp luật tinh tế thuộc về “tội phá hư di sản văn hóa”, trách nhiệm vô cùng lớn, dù là Cơ tướng quân gia thế hiển hách, cũng có khả năng bị phán lưu đày năm trăm năm. Năm trăm năm, cũng không biết có thể còn sống trở lại tinh hệ Phi Mã hay không. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [128]”