Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [11]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 11

Sau khi về đến nhà, Kỳ Lương Tần liền phải đi mật báo. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [11]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [63]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 63

Hoài

Khi thân thể người xuất hiện cực độ thống khổ, thì trên thực tế hôn mê là hành vi trốn tránh đối với đau đớn của đại não. Từ sau khi Kỳ Yến tỉnh lại, thường thường lúc ngủ lúc tỉnh trong phòng săn sóc đặc biệt. Bởi vì quốc gia và Sầm gia đều đang quan tâm tới thương thế của cậu, cho nên nhân viên y tế phá lệ dụng tâm, cậu khôi phục tương đối nhanh. Đặc biệt là miệng vết thương thật nhỏ trên mặt, trên cơ bản đã khỏi hẳn. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [63]”