Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [235]

235. Mày liền làm lại cho tao

Vũ Khánh Cương bất động thanh sắc cầm điện thoại di động lên đi tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói với Hứa Tư Văn: “Vợ, anh đi nhà vệ sinh một chút nha! Em cũng đừng động đến đồ của anh, động cái liền tán loạn hết!” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [235]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [129]

Chương 129

Chiến tranh tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần cướp lấy tinh cảng MC21, có thể triệt để bóp chặt cổ họng quân đội liên bang, từ đó khiến cho bọn họ đầu hàng. Nhưng quân đoàn đế quốc cũng tổn thất thảm trọng, bất quá là ra sức chiến đấu mà thôi. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [129]”