Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [12]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 12

Kỳ Lương Tần không thấy biểu tình của Nghiêm Bách Tông khi nhìn thấy đồ vật mà cậu để lại trong phòng tắm là thế nào, cậu cũng không biết, bởi vì trong tiểu thuyết cũng không có nhắc. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [12]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [64]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 64

? ? ?

“Làm sao vậy?” Sầm Bách Hạc đi đến bên giường ngồi xuống, thuận tiện kéo cái chăn rũ bên mép giường lên. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [64]”