Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [237]

237. Che mắt

Ba đội trưởng an ninh đều rất có lòng tin đối với chính mình, đối với bạn bè, bọn họ nói bắt toàn bộ thì nhất định là bắt toàn bộ, làm sao còn có thể sót chứ? Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [237]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [131]

Chương 131

Biết được thiếu niên bình yên vô sự, lúc này Cơ Trường Dạ mới thoát khỏi cấp dưới, trở lại phòng một mình xem xét hình ảnh quay được gần tháng nay, từ khoảnh khắc thiếu niên mở mắt ra, cho đến giờ này khắc này, hắn bức thiết muốn được biết tất cả về cậu, cuối cùng tại một ngày nào đó dung nhập vào cuộc sống của cậu. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [131]”