Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [14]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 14

Mạt chược rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lăn lộn vài cái, dừng lại phía dưới bàn mạt chược. Lúc Kỳ Lương Tần xoay người lại nhặt, “đỡ” cẳng chân Nghiêm Bách Tông. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [14]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [66]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 66

Viên gia tới cửa

Sầm Bách Hạc ngồi ở trong xe, nhìn thấy Kỳ Yến dẫn theo Đại Hà xách một đống lớn đồ đạc trở về, thay cậu kéo cửa xe ra nói, “Mua nhiều đồ như vậy làm gì?” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [66]”