Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [238]

238. Chỉ thế mà thôi

Hứa Tư Văn dẫn người đi vào phòng tiếp khách, lúc trước ông chủ Vũ bỏ sức lực lớn xây phòng tiếp khách, kỳ thực chưa từng dùng mấy lần, cơ mà luôn có lúc phải dùng tới. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [238]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [132]

Chương 132

Hữu Xu phát hiện bạn cùng phòng mới tơi thật không dễ ở chung, anh trai luôn lạnh mặt, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm; em trai lại cười cực kỳ xán lạn, hơn nữa vô cùng dính người. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Đức Hải, cậu liền không tự chủ được nhớ tới cuộc sống từng ở mạt thế, bởi vì dị năng yếu, dáng người gầy nhỏ, cậu bị mấy người cao to đó ức hiếp không ít, ánh mắt bọn họ nhìn cậu giống như đúc Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hiên tuy rằng sẽ không xem nhẹ cậu, nhưng lại quá mức nhiệt tình, thường thường khiến cậu chân tay luống cuống. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [132]”