Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [239]

239. Trương gia

Trương Vân Thiên và Trương Hải Thiên bị nhóm bảo an Đông Bắc Hổ mời ra ngoài, cửa vừa đóng, nhóm bảo an liền như hổ rình mồi với hai lão già ở đối diện bên ngoài, dám tiến về phía trước một chút, lập tức súng bắn nước cao áp hầu hạ! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [239]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [133]

Chương 133

Đơn phương tàn phá vẫn còn tiếp tục. Hữu Xu từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thảm lông trải trên mặt đất, chính mình thì ngồi xếp bằng xuống, dùng một cây ngân châm nhiều lần đâm vào hình nhân giấy. Xương cốt cả người An Thành Tuấn đã bị đạp gãy ngay cả đứng cũng không vững, đang tứ chi vặn vẹo mà quỳ rạp trên mặt đất, vốn tưởng rằng thống khổ đã qua, lại phát hiện trong não giống như nhồi đầy đinh, tư vị quả thực khó nói thành lời. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [133]”