Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [134]

IMG_1069

Chương 134

Lâm Đức Hải giãy dụa đứng dậy, lại bất kể như thế nào cũng không đi ra khỏi từ trường sấm sét này được, nó chẳng những có đầy đủ năng lực công kích, còn có thể vây khốn con mồi. Dị năng giả mạnh yếu do hai mặt quyết định, một là tiềm lực, hai là khống chế với dị năng. Mà An Hữu Xu vì giấu diếm, từ nhỏ đã ngụy trang mình thành người thường, chưa bao giờ tiến hành huấn luyện hệ thống với dị năng, lại có thể đem tất cả từ trường xung quanh hóa thành mình dùng, mà còn tùy ý thay đổi tính chất chúng, nói cách khác, cậu ta là thiên tài vô sự tự thông. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [134]”