Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [17]

IMG_1921

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 17

Buổi tối lúc đi ngủ, Kỳ Lương Tần vẫn luôn nghĩ, cậu phải phát tài như thế nào. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [17]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [69]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 69

Con nuôi

Sau khi Kỳ Yến trở lại Sầm gia, liền đem chuyện trải qua nói với Sầm Bách Hạc một lần. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [69]”