Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [241]

IMG_2013241. Có mắt không tròng

“Tại sao phải lấy đôi mắt họ Vũ kia?” Đối với việc tiền tốn thêm không phải là tiền của mình, Chu Quân không đau lòng, thế nhưng mà, cũng cảm thấy tốn oan uổng, đánh một trận gãy tay chân và vân vân, không phải là được rồi sao? Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [241]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [135]

IMG_1613

Chương 135

Vốn tưởng rằng “Dị Quỷ” đã là vật trong bàn tay quân đoàn Đệ Nhất, lại không ngờ một cước trước khi vào cửa lại phát sinh nghịch chuyển lớn động trời. Cũng không biết cọng gân nào của An Hữu Xu mọc sai, lại khởi xướng cái gọi là khiêu chiến với An Thành Kiệt, dẫn tới cục diện chính trị rung chuyển, sóng ngầm mãnh liệt. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [135]”