Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [18]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 18

Chính Kỳ Lương Tần cũng là người trong nghề, bởi vậy càng có thể nhìn ra chỗ lợi hại của Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông rõ ràng nhường Nghiêm Tùng Vĩ, khiến hai người so đấu thoạt nhìn càng thế lực ngang nhau. Chỉ là Nghiêm Bách Tông nện bước nhanh nhẹn, lưu loát như vậy, phòng thủ và công kích tuy rằng thu lại, nhưng vẫn ngăn không được khí dũng mãnh, đây mới là tĩnh nhược xử tử động nhược thoát thố* chân chính. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [18]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [70]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 70

Kỳ tích xảy ra

“Con không đồng ý.”

Trong thư phòng Sầm gia, Sầm Thu Sinh và Sầm Bách Hạc ngồi đối diện nhau, Sầm tam ca ngồi ở bên cạnh Sầm Bách Hạc, trầm mặc không nói. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [70]”