Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [242]

242. Một đòn tri kỷ!

“Nhưng coi như là vậy, Trương gia và Chu gia, cũng không đến nỗi như nước với lửa đi?” Tuy rằng Hứa Tư Văn hiếm khi ra mặt, nhưng cũng biết người như Trương gia và Chu gia, đều có thủ đoạn xã giao khéo léo khôn khéo, cho dù hai bên hận không thể xách dao liền chém, gặp mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười mà hàn huyên. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [242]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [136]

Chương 136

Học viện đế quốc rốt cuộc khai giảng, lớp thần tượng hài của Hữu Xu đều là người thường tướng mạo cổ quái, chỉ vì không có chuyên ngành khác để chọn mới vào hệ nghệ thuật biểu diễn. Sứ mệnh của bọn họ chính là lấy lòng người khác, bị cười nhạo, bị trêu chọc, thậm chí bị khi nhục, sớm đã thành thường như cơm bữa, cho nên đối với bạn học An làm ra trò cười cho thiên hạ, hiện giờ được khen là “ngu xuẩn đệ nhất đế quốc” cũng không có cảm xúc khinh thường gì. Hoàn toàn ngược lại, phát hiện số lượng fan của bạn học An đã đạt tới mười lăm tỷ, rất nhiều người còn thật lòng thật dạ chúc mừng cậu. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [136]”