Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [245]

245. Sau khi đến…

Buổi tối kỹ thuật viên Hứa lại bắt đầu đại nghiệp bức cung của y, nhưng mà mới vừa mở màn, ông chủ Vũ đã tự khai. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [245]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [139]

Chương 139

Ba mươi mấy giờ hành trình kết thúc, sau khi phi thuyền tiến vào tầng khí quyển liền lơ lửng trên trời cao, quan sát tinh cầu xinh đẹp được bao vây bởi màu lam và màu lục này. Tinh cầu này còn rất trẻ tuổi, vẫn chưa tiến hóa ra sinh mệnh thể cấp cao có được trí tuệ, nhưng chủng loại dã thú cũng rất nhiều, hơn nữa xác định nguy hiểm đều trên cấp A. Nếu không có Cơ tướng quân bỗng nhiên gia nhập, tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không đồng ý lựa chọn tinh cầu này làm địa điểm quay phim, vậy quá nguy hiểm. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [139]”