Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [22]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 22

Kỳ Lương Tần cảm thấy ngực mình trống rỗng, kỳ thật vài chục năm nay vẫn luôn là trống rỗng, trước đây cũng chưa từng cảm thấy có cái gì, hiện giờ lại đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được. Cậu muốn ôm một thứ, nhét đầy trái tim mình. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [22]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [74]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 74

Minh châu bị long đong

Lần đầu tiên tam sư huynh gặp được loại người da mặt dày còn không biết khiêm tốn như Kỳ Yến, nghẹn đến nửa ngày cũng nói không ra lời. Người giới huyền thuật ở bên ngoài, phần lớn đều tương đối trọng mặt mũi, tác phong làm việc chú ý nói một nửa giữ một nửa, thần bí như thế nào thì có như thế đó, cao lãnh như thế nào thì làm như thế đó, loại bình dân không làm ra vẻ giống Kỳ Yến, trong lúc nhất thời lại khiến người ta không biết phải nói lại cái gì. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [74]”