Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [140]

Chương 140

Đầu ngón tay Hữu Xu chuyển động chốc lát liền phiền chán, trộm triệu hồi tiểu Hạt ra, quấn tơ tinh thần thành quang cầu đưa tới trước mặt nó. Đều nói “vật giống chủ”, tiểu Hạt tự nhiên cũng là đồ tham ăn, nhanh chóng nuốt quang cầu, sau đó dùng cặp càng kẹp lấy tơ tinh thần, nhanh nhẹn hút vào. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [140]”