Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [24]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 24

Kỳ thật cậu muốn nói, tôi không đi được, anh sẽ cõng tôi sao? Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [24]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [76]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 76

Tấm lòng từ mẫu

Hai người chưa từng gặp mặt, ngồi cùng nhau nói một đề tài không tính là quá vui vẻ, không khí muốn không xấu hổ cũng thực khó. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [76]”