Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [248]

248. Cái quái gì!

Một khắc kia, trong lòng Chung Cảnh Hiên thoáng qua vô số ý nghĩ, có điều đều bị hắn tạm thời ép xuống, hiện tại việc cấp bách là giải quyết chuyện trước mắt trước. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [248]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [142]

Chương 142

Kiến thú ở trên tinh cầu MH9980 không coi là lớn, một con kiến thợ lớn nhất cũng chỉ dài một tấc, tốc độ chạy lại rất nhanh, nhất là bản lĩnh đuổi theo mùi vị có thể nói là nghịch thiên. Chỉ cần trên người dính một chút trứng kiến, dù tắm mười lần chúng nó vẫn có thể tìm đến, một đám đông nghìn nghịt, nhìn khiến cho da đầu người ta run lên. Tiếp tục đọc “Hữu Xu [142]”