Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [249]

249. Hành trình nước Pháp

Không nói bên phía gia tộc Geek ra sao, chỉ nói Hứa Tư Văn bên này, cái chuyện lệch múi giờ, đối với kỹ thuật viên Hứa thích thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất thành bất biến mà nói, thật sự là thích ứng rất chậm rất chậm, thế nhưng ông chủ Vũ thì khác, hắn ngủ một giấc không an ổn, nhưng sau khi dậy vẫn sinh long hoạt hổ như thường, tố chất thân thể tuyệt hảo! Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [249]”

Posted in Hữu Xu

Hữu Xu [143]

Chương 143

Tiễn bước quốc vương đại nhân, Cơ Trường Dạ quay đầu lại nhìn Cơ lão gia tử, cười lạnh nói, “Tổ phụ, thế này ông vừa lòng chưa? Tôi và Hữu Xu triệt để chia tay, chỉ mong ông đừng hối hận.” Tiếp tục đọc “Hữu Xu [143]”