Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [phiên ngoại]

Phiên ngoại – thơ không thể dịch

Hứa Tư Văn bởi vì thành tựu cá nhân phi phàm, được trường đại học mà y từng học gửi thư mời, mời y đến trường cũ diễn thuyết. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [phiên ngoại]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [251]

251. Vô giá (kết thúc thật)

Tập đoàn Đông Bắc Hổ phát triển mãnh liệt, bất luận là công ty kiến trúc hay là công ty bách hóa hay là công ty sản phẩm nông nghiệp phụ dưới cờ, thậm chí ngay cả xưởng ô tô cũng rất nổi tiếng, truy tìm nguyên nhân, chỉ là bọn họ có chất lượng bảo đảm mà thôi. Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [251]”

Posted in Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Đông Bắc Hổ [250]

250. Viên mãn… (kết thúc)

“Những người này chính là ngứa da, em gãi cho họ đã ngứa là sau này họ cũng không dám trêu chọc em nữa. Không thì ngày ngày đều y như ruồi bọ ong ong ong phiền chết em!” Ông chủ Vũ khá có tâm đắc về việc này: “Yên tâm đi vợ, chuyện này may là anh tới, nếu là thằng cháu tới đây, tám phần là những người kia phải đổi lớp da luôn.” Tiếp tục đọc “Đông Bắc Hổ [250]”