Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [61]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 61

Kế tiếp bọn họ lại đến vài địa điểm như công viên quốc gia Pudacuo, khu núi sông xa xôi tinh thuần mỹ lệ như một bức họa, cũng không phân cao thấp với Cửu Trại Câu trước đây Kỳ Lương Tần đi qua, một chữ, chính là đẹp. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [61]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [113]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 113

Nghiền áp

“Của cải của Kỳ đại sư tương đối nhiều nha, ” Triệu đại sư vui đùa tới gần Kỳ Yến, “Chỉ pháp bào này thôi, cũng quý hiếm hơn mấy thứ khắp toàn thân cao thấp chúng tôi rồi.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [113]”