Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [75]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 75

Nghiêm Bách Tông vẫn quy củ, nói những lời kia, người lại không đi lên trên giường. Kỳ thật sau khi hắn nói những lời kia, Kỳ Lương Tần vẫn luôn nghĩ thầm rằng, nếu Nghiêm Bách Tông bò lên giường thì cậu phải làm thế nào. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [75]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [127]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 127

Tôi xem anh cũng không dám đụng đến tôi

Từ nhỏ đến lớn, Vương Hàng chỉ từng nhìn thấy rồng cuộn hổ gầm trên sách hoặc là trong phim, ở trong hiện thực thì từng gặp hổ trong vườn bách thú, còn loại sinh vật như rồng, chỉ nghe tên, chưa thấy mặt. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [127]”