Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [77]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 77

Hai người ở trong bóng tối thân thiết một hồi lâu, trên người cả hai đều ra một tầng mồ hôi, Nghiêm Bách Tông nói: “Cần phải trở về.” Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [77]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [129]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 129

Mỹ thực không biên giới

Hai người đã vài ngày không gặp mặt, buổi tối hai người sớm trở về phòng, vượt qua một buổi tối sung sướng. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [129]”