Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [79]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 79

Đại khái là bởi vì mới vừa ở chung một phòng, Kỳ Lương Tần tương đối kích động, cho nên lại ngủ vô cùng muộn. Ngày hôm sau lại dậy trễ, lúc mở to mắt, Nghiêm Bách Tông đã rửa mặt hoàn tất, nói: “Vốn muốn cho em ngủ tiếp một hồi lại gọi em.” Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [79]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [131]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 131

Tiệc rượu cho phép mang theo người yêu

“Cô…” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [131]”