Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [80]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 80

Kỳ Lương Tần không thể không cảm thán sự thay đổi của con người. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [80]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [132]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 132

Sầm ngũ gia dắt một người đàn ông tới đây không tính là gì, nếu hắn dắt một con chó vào, mới xem như trò hay

“Sầm ngũ gia, dáng người bạn của ngài thực chuẩn, mặc tây trang khẳng định đẹp.” Nhà thiết kế ghi nhớ số đo của Kỳ Yến, “Hai bộ kiểu dáng giống nhau ư?” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [132]”