Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [82]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 82

Nghiêm Tùng Vĩ hỏi: “Có phải cậu yêu đương không?” Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [82]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [134]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 134

Tâm linh cảm ứng của người mẹ

Sau khi qua sinh nhật mười hai tuổi, Kỳ Yến liền không gặp phải xui xẻo nữa. Khi còn bé là bởi vì bát tự cậu nhẹ, vận thế không tốt lắm, cho nên luôn gặp chuyện xui xẻo, ngay cả bùa bình an sư phụ cậu tự tay vẽ cũng áp chế không nổi, khi đó một tháng cậu không đổi bảy tám lá bùa bình an, thì cũng có chút không bình thường. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [134]”