Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [84]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 84

Lúc Kỳ Lương Tần tỉnh lại, Nghiêm Bách Tông đã không còn ở trong phòng. Cậu nhìn nhìn trên người mình, chăn đắp phần lớn thân thể cậu, chỉ có hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Cậu ngồi dậy, ngáp một cái, nhìn nhìn lại dưới đất, đệm chăn dưới đất đã cất đi, chỉ có quần áo đêm qua cậu cởi ra, chỉnh chỉnh tề tề gấp đặt ở trên ghế. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [84]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [136]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 136

Quý giới cũng thật loạn

“Anh xác định à?” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [136]”