Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [88]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 88

Trước khi chia tay tham hoan một hồi, Nghiêm Bách Tông quả thực hết muốn ra cửa. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [88]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [140]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 140

MDZZ*

*MDZZ: viết tắt phiên âm của “mụ đích trí chướng”, tạm dịch: mẹ kiếp, đồ thần kinh.)

“Bát tự này không đúng, ” Đàm thiên sư cầm bát tự mà thuật sĩ nước La Sam lấy được, kết hợp với nơi Kỳ Yến sinh ra thôi diễn một phen, lắc đầu liên tục nói, “Tên và bát tự không hợp.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [140]”