Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [146]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 146

“Không phải, ” cuối cùng Ân Na cũng lấy hơi lại được, “Tôi là nói, vừa rồi Kỳ đại sư gọi điện thoại đến, nói muốn dẫn vài vị thiên sư tới gặp chúng ta.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [146]”