Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [96]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 96

Nghiêm Bách Tông chính thức sắp xếp việc come out lên nhật trình. Hắn tìm Nghiêm Tùng Vĩ đến thương lượng, kết quả thương lượng, chính là nhất định phải nói ra chuyện kết hôn giả. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [96]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [148]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 148

Trở về sớm một chút

“Có người chụp được hình đám mây vừa rồi, đăng lên trên mạng.” Sau khi đoàn người từ trên núi Vấn Đỉnh đi xuống, Ân Na lấy điện thoại di động ra lướt lướt, liền thấy đầu trang weibo có người đăng ảnh long phượng trình tường cầu phù hộ, thậm chí còn có người thề son thề sắt tỏ vẻ, vừa rồi share tấm ảnh này xong, mẹ hắn liền cho tiền tiêu vặt. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [148]”