Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [100]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 100

Lúc Nghiêm Bách Tông gọi cậu là bảo bối, trong lòng Kỳ Lương Tần có một loại xúc động ngứa ngáy khó nhịn, cậu rất muốn gọi Nghiêm Bách Tông một tiếng ông xã. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [100]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [152]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 152

Chính văn hoàn

Khi Đàm thiên sư té trên mặt đất, dường như nghe tiếng máu chảy ra từ trong mắt lão. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [152]”