Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [102]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 102

Lão thái thái lại bị bệnh nằm viện, Nghiêm Bách Tông buổi tối trở về nhà, liền từ chỗ dì Xuân biết được tin tức lão thái thái nằm viện. Hắn lập tức chạy tới bệnh viện, ở cửa phòng bệnh đụng phải Nghiêm Tùng Vĩ. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [102]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [154]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 154

Phiên ngoại hai

Đường Nguyệt có chút kinh hoảng từ trên ghế đứng lên, “Kỳ đại sư, ngại quá, tôi trì hoãn thời gian của ngài lâu như vậy.” Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [154]”