Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [104]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 104

Mình và Kỳ Lương Tần gặp mặt, lão đại còn đến theo đuôi. Mình chân trước mới vừa đi, lão đại liền nắm tay Kỳ Lương Tần. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [104]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [156]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 156

Phiên ngoại bốn

Hai phóng viên sửng sốt, liếc nhìn nhau một cái, móc tiền ra đưa tới trước mặt Kỳ Yến. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [156]”