Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [105]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 105

Nghiêm Bách Tông cõng Kỳ Lương Tần đến phía sau lầu ký túc xá mới buông cậu xuống. Ngẫu nhiên có bạn học đi múc nước ngang qua, lén nhìn bọn họ, nhưng mà đêm tối cho bọn họ vô tận dũng khí, Kỳ Lương Tần ôm eo Nghiêm Bách Tông, nỉ non nói nhỏ với hắn. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [105]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [157]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 157

Phiên ngoại năm

Từ sau khi đi tham gia hôn lễ của cháu đại tẩu, Sầm Bách Hạc liền phát hiện Kỳ Yến thường xuyên muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, lại thường thường trốn ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [157]”