Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [109]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 109

Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện vẫn luôn ở cửa nghe lén, nghe xong hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [109]”

Posted in Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Trông mặt mà bắt hình dong [161]

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

—–o0o—– 

Chương 161

Phiên ngoại chín.

“Mẹ.” Kỳ Yến đi đến trước mặt Đào Nghệ Như, ôm lấy bà. Tiếp tục đọc “Trông mặt mà bắt hình dong [161]”