Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [1]

Tên truyện: Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Tác giả: Ngư Nguy/ Hắc め Nhãn Quyển

Thể loại: Phương tây – Ma huyễn – Ấm áp – 1×1 – HE Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [1]”

Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [113]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 113

Sáng sớm Nghiêm Bách Tông thần thanh khí sảng trở về nhà, vừa đến nhà liền nhìn thấy lão thái thái ngồi ở trong phòng khách. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [113]”