Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng – mục lục

Tên truyện: Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng Tiếp tục đọc “Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng – mục lục”

Posted in Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng

Thủ trưởng thất sủng [2]

Chương 2: Hầu hạ ta, ngươi không muốn sao?

Trở lại Hằng Tinh thiên, Lucifiel xuất hiện trên truyền tống trận. Tiếp tục đọc “Thủ trưởng thất sủng [2]”

Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [115]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 115

Kỳ Lương Tần không cách nào kháng cự Nghiêm Bách Tông dụ dỗ. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [115]”