Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [36]

2Nkbi5kdWl0YW5nLmNvbS91cGxvYWRzL2l0ZW0vMjAxMzA1LzEyLzIwMTMwNTEyMjMwMTQxX1JqdW5oLmpwZWclog

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương thứ ba mươi sáu

Ngày đầu tiên «Tầng mây màu đen» khởi động máy, tiến độ quay phim vô cùng thuận lợi. Tiếp tục đọc “Cự tinh vấn đỉnh [36]”

Posted in Xuyên thư chi liêu hán công lược

Liêu hán công lược [116]

XUYÊN THƯ CHI LIÊU HÁN CÔNG LƯỢC

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Chương 116

Nhớ tới tình cảnh đêm qua, Kỳ Lương Tần đã cảm thấy chân như nhũn ra. Tiếp tục đọc “Liêu hán công lược [116]”